FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Strona główna Nasza oferta Galeria realizacji Dla partnerów Dla handlowców KontaktTytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii projektowania i produkcji schodów, drzwi i mebli w firmie Jarbetal Sp. j.”

Nazwa Beneficjenta: JARBETAL B.Szkiela J.Szkiela Spółka Jawna
Wartość projektu: 1 840 474,29 zł
Wartość dofinansowania: 739 250,00 zł

Przedmiotem projektu było wdrożenie nowoczesnej technologii projektowania i produkcji schodów, drzwi i mebli.

Zakres rzeczowy obejmował zakup oraz instalację następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- centrum obróbcze CNC,
- agregat FLEX,
- odciąg pyłów i wiórów,
- prasa do klejenia schodów i drzwi,
- licencja na oprogramowanie do konstruowania, produkcji i sprzedaży mebli,
- licencja na oprogramowanie do projektowania schodów, drzwi i okien.

Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy JARBETAL. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- wprowadzenie na rynek nowych produktów,
- wdrożenie oprogramowania do konstruowania, produkcji i sprzedaży mebli, schodów,
- znaczące udoskonalenie dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa,
- utworzenie nowych miejsc pracy,
- zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Dzięki realizacji projektu do oferty wprowadzono nowe produkty:
- schody wewnętrzne,
- drzwi wewnętrzne,
- modułowe meble dziecięce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


© Jarbetal 2009, wszelkie prawa zastrzeżoneProjekt i wykonanie 10 Minut Marketing